Příprava na „Setkání u Vánočního stromu“

Vrcholí přípravy na největší akci školy „Setkání u Vánočního stromu“.

Akce je velice náročná pro všechny, kteří se podílejí na přípravě a průběhu této akce.

Zaměstnanci školní kuchyně se nemalou měrou podílejí na spokojenosti návštěvníků.

Paní kuchařky už mají napečeno 150 balíčků kokosků. V den akce pečou zákusky(věnečky, větrníky, ovocné košíčky, išlerky, pařížské řezy), které si můžete zakoupit ve stánku v prostorách zahrady mateřské školky. Po upečení asi 800 ks zákusků připraví paní kuchařky těsto na domácí langoše a palačinky, které můžete ochutnat během jarmarku.

Doufáme, že Vám navodíme příjemnou předvánoční atmosféru, a to nejen občerstvením.

Andrea Klanicová