Učíme se s radostí

V tomto týdnu jsme v mateřské škole společně s dětmi realizovali projekt „Učíme se s radostí“. V rámci tohoto projektu jsme se tentokrát zaměřili na půdu a především na růst a pěstování rostlin. Na pomoc jsme si přizvali odbornici z praxe, paní Hrbáčovou, která dětem představila svou profesi a ukázala nám,  jak správně zasít semínka rajčat do půdy a  hlavně, jak se o ně následně starat.

Předcházely tomu i další praktické činnosti, zaměřené na poznání. Při vycházkách do okolí jsme sbírali vzorky půdy, zkoumali její vlastnosti, provedli jsme například pokus s její propustností.

Děti plnily i další úkoly. Vybarvily si, rozstříhaly a pak opět postupně sestavily dějový obrázek, znázorňující růst rostlin.

O rostlinky se nyní budeme svědomitě starat. Chystáme totiž překvapení pro maminky k jejich svátku.

 

Mgr. Mirka Jahodová