A nezapomeňte vykročit PRAVOU:-)

Jsou to již dva týdny, kdy se žákům opět otevřely dveře naší školy. Někteří si možná řeknou, že takto ke konci roku je to již zbytečné, že je učivo téměř dobráno, a že žáci jdou do školy zejména kvůli kontaktu s ostatními kamarády. Pro některé je ale toto období stále obdobím pilného učení, napětí a nervozity. Myslím tím žáky našich pátých tříd, protože některé již zítra čeká jednotná přijímací zkouška na víceletá gymnázia.

Obsah a forma přijímací zkoušky se nemění, jednotná zkouška se skládá z písemného testu z českého jazyka a literatury a písemného testu z matematiky. Jediná změna oproti minulým letům je ta, že termín přijímacích zkoušek je jen jeden.

Tímto chceme popřát těm, kteří se zítra chystají složit svou první velkou životní zkoušku, aby vykročili pravou nohou, zůstali klidní, rozvážní a aby ukázali to nejlepší, co se naučili buď u nás ve škole nebo doma s rodiči.

Daniela Pernicová