…a po létě přijde den, kdy se stanu školákem…

Blíží se konec školního roku, a před námi jsou zasloužené prázdniny. Než se všichni rozejdeme a rozjedeme za prázdninovými zážitky, čekala na nás ještě jedna milá povinnost. Pasovat nejstarší děti, které mateřskou školu opouštějí, na školáky.

Akce proběhla v pátek. Společně s rodiči jsme se sešli v sále mateřské školy, kde děti nejdříve předvedly, co se během roku naučily v angličtině. Za tuto svou celoroční snahu obdržely certifikát. A pak už následovalo samotné pasování na školáky, u kterého nemohla chybět jejich budoucí paní učitelka. Děti nám zazpívaly a složily slib předškoláka.

Poté následoval malý raut a pak už jsme se s rodiči rozloučili. Pozdní odpoledne, večer i noc jsme si náležitě užili. Hráli jsme si, šli na procházku Vřesinou, prošli si za svitu baterky celou mateřskou školu a zatančili si na pyžamové párty.

Před spaním pak, samozřejmě, nechyběla pohádka a pořádná polštářová bitva.

Po snídani jsme se pak plní zážitků rozešli domů.

PŘEJEME VŠEM BUDOUCÍM PRVŇÁČKŮM MNOHO ÚSPĚCHŮ VE ŠKOLE.

Mgr.Mirka Jahodová