Slavnostní zahájení nového školního roku 2021/2022


1.září 2021 bylo jedním z jedinečných a důležitých dnů pro 23 dětí. Jedinečným dnem tím, že se staly školáky a důležitým, že vstoupily do další nové etapy svého života. Slavnostní zahájení a přivítání nových žáků školy (prvňáčků) proběhlo ve školní jídelně. Začalo slavnostním nástupem za tónů písně “Září”. Po proslovu, který měla ředitelka školy Lenka Skýbová, třídní učitelka Jiřina Vlková a paní vychovatelky Dagmar Kantorová a Barbora Brumovská, jednotlivě přivítali nové prvňáčky, předali jim pamětní list a plyšáka. Poté s velkým potleskem noví žáci první třídy odešli za zvuku písně “Pátá”.

Přejeme všem žákům první třídy hodně úspěchů v učení a mnoho nových kamarádů.

Jiřina Vlková