Konec podzimních hrátek ve školce…

Podzimní činnosti v naší školce jsme ukončili aktivitami na určitých stanovištích.

Děti byly rozděleny do náhodných skupin, ve kterých musely spolupracovat, domluvit se, pomáhat si a pracovat na požadovaném úkolu.

Při loupání kukuřice a slunečnicových semínek si děti procvičovaly jak jemnou motoriku, tak i předmatematické představy tím, že v závěru si skupiny vzájemně porovnávaly vážením množství naloupaných zrníček.

Na jiném stanovišti děti třídily a počítaly kaštany a oříšky, stavěly obrázky z přírodnin a rozvíjely tak svou fantazii a představivost.

V následujících dnech nás čeká krásná doba adventní, která je pro děti plná fantazie, představ, tajemství a překvapení…

Už se moc těšíme…

Silvie Gregorová