Poděkování naší knihovnici paní Katce Hurníkové

Paní Katku Hurníkovou znají občané Vřesiny především jako naší knihovnici, od které si mohou každé pondělí a čtvrtek půjčit literaturu podle svého gusta. Všichni žáci naší školy se s ní ale také několikrát setkávají na čtenářských besedách, které pro ně připravuje. Od září již navštívila naše žáky podruhé.

Tentokrát se žáci dozvěděli, jak musí každá knihovnice připravit nově zakoupenou knihu, než si ji může první čtenář zapůjčit. Tak trochu se každý stal na chvíli knihovníkem. Všichni si vymysleli a vyrobili svou vlastní knihu. Přemýšleli nad názvem knihy a nad jejím autorem a ilustrátorem. Opatřili ji příslušným čárovým kódem, štítkem a razítky. Vytvořenou knihu pak všichni uložili do nové „knihovny“- dobře k tomu posloužila kartonová krabice.

Po skončení besedy jsme si ve třídě nové knihy „půjčili“ a každý žák ostatním sdělil, proč si právě danou knihu vybral.

Děkuji paní Katce Hurníkové za hezkou besedu.

Petra Hrušková

dav
dav
dav
dav
dav