Co nabízíme?

Základní škola poskytuje vzdělávání podle školního vzdělávacího programu „Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vřesina“, a to od 1. do 5. ročníku. Vyučující v hodinách používají inovativní metody, zaměřují se na prohlubování čtenářské gramotnosti, práci s textem, metody kritického myšlení a kladou důraz na získání dovedností potřebných pro život.Školu obklopuje zahrada, která současně s MŠ také prošla svou modernizací a je vybavena množstvím ekologických venkovních herních prvků . Vzrostlé stromy poskytují příjemný stín a moderní vodní kaskáda pak osvěžení ve slunných dnech. Na celou zahradu navazuje školní hřiště vybavené sportovními i edukačními prvky ve stejném stylu.