Drobečková navigace

Úvod > ŠD

Družina

Naši družinu navštěvují žáci od 1. -5. třídy. Děti jsou rozděleny do tří oddělení.

Děti mohou přicházet do ranní družiny již od 6 hodin. V ranní družině odpočívají, povídají si nebo poslouchají pohádky. Z ranní družiny odchází v 7:40 hod do tříd.

Odpoledne, po vyučování, přivádí děti paní učitelky a předávají je paní vychovatelce daného oddělení. Po příchodu následuje příprava na oběd a odchod do jídelny, která se nachází v blízkosti školy. Po obědě následuje odpočinková činnost, dětem čteme nebo pouštíme pohádky a příběhy.

Mezi 13:30 a 15 hodinou probíhá hlavní činnost, kdy jsou pro děti připraveny různé sportovní aktivity na školním hřišti či v tělocvičně, přírodovědné vycházky do okolí nebo výtvarné a pracovní činnosti. Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. Není pokračováním školního vyučování, má svá specifika, která se odlišují od výuky ve škole. Školní družina zabezpečuje pro žáky odpočinek, rekreaci a efektivní využití volného času. Využívá prostory školní družiny, čtenářskou učebnu, PC učebnu, vestibul s tělocvičnou, školní hřiště a okolí školy.

Od října probíhají také kroužky s různým zaměřením. Pro děti pořádáme celodružinové akce. Děti vedeme ke kamarádství, spolupráci a tvořivosti.