Drobečková navigace

Úvod > > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace - školy

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb. (PDF)

1. Oficiální název

Základní škola a Mateřská škola Vřesina, příspěvková organizace 

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel:

Obec Vřesina
Hlavní 24
742 85 Vřesina

Základní účel zřízení - školní a předškolní vzdělávání
Hlavní činnost - vzdělávání, stravování

3. Organizační struktura

Seznam organizačních složek:

 • ZŠ, MŠ, Družina, Jídelna

Organizační struktura

Kontakty

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Základní škola a Mateřská škola Vřesina, příspěvková organizace
  Osvobození 514
  742 85 Vřesina

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Základní škola a Mateřská škola Vřesina, příspěvková organizace
  Osvobození 514
  742 85 Vřesina

 • 4.3 Úřední hodiny

  pondělí - pátek (září - červen)
  8:00 - 13:00 hod

 • 4.4 Telefonní čísla

  pevná linka: +420 599 520 391 (sborovna)
  pevná linka: +420 599 520 390 (ředitelna)
  pevná linka: +420 599 520 396 (MŠ Berušky), +420 599 520 395 (MŠ Koťátka), +420 599 520 394 (MŠ Kuřátka)
  pevná linka: +420 599 520 392 (školní družina)
  pevná linka: +420 599 520 397, +420 725 269 433 (školní jídelna)
  mobilní telefon: +420 737 938 880 (ředitelka)

 • 4.5 Adresa internetové stránky

  www.zsvresina.cz

 • 4.6 Adresa podatelny

  Základní škola a Mateřská škola Vřesina, příspěvková organizace
  Osvobození 514
  742 85 Vřesina

  Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  Další elektronické adresy:

  skola@zsvresina.cz

 • 4.8 Datová schránka

  kntmi44

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 180919048/0300

6. IČO

75027666

7. DIČ

Škola není plátcem DPH

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

Prostřednictvím elektronické pošty: skola@zsvresina.cz

Prostřednictvím datové schránky (IDDS): kntmi44

Podání písemně na adresu sídla organizace

Poštou: Základní škola a Mateřská škola Vřesina, příspěvková organizace, Osvobození 514, 742 85 Vřesina

Osobně: v sídle organizace na výše uvedené adrese

10. Příjem podání a podnětů

Osoba určená k přijímání žádosti a vyřizování stížností, podnětů a oznámení:

Vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí ředitelka školy, v případě její nepřítomnosti přijímá žádosti o poskytnutí informací zástupkyně ředitelky, tazatel obdrží odpověď / vyjádření k žádosti do 15 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti dle zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění, na ústní dotazy osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

13. Licenční smlouvy

 • 13.1 Vzor licenčních smluv (PDF)

 • 13.2 Výhradní licence

  V současné době nejsou Základní a Mateřskou školou Vřesina, příspěvkovou organizací poskytnuty žádné výhradní licence podle §14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.