Drobečková navigace

Úvod >

Základní škola

Zřizovatelem základní školy je Obec Vřesina. 1. ledna 2003 škola získala právní subjektivitu. Její součástí se stala mateřská škola, školní družina a školní jídelna.

Základní škola poskytuje vzdělávání podle školního vzdělávacího programu „Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání“, a to od 1. do 5. ročníku. Vyučující v hodinách používají inovativní metody, zaměřují se na prohlubování čtenářské gramotnosti, práci s textem, metody kritického myšlení a kladou důraz na získání dovedností potřebných pro život. Žáci mají možnost využívat odborných učeben – učebnu výtvarné výchovy, multimediální učebnu vybavenou dotykovými tablety a interaktivní tabulí, učebnu anglického jazyka, školní knihovnou a tělocvičnu. Zřizovatel se spolupráci se školou zrekonstruoval z dotace OPŽP školní areál.

Spolu s reedukační péčí na škole funguje i logopedická náprava. Škola spolupracuje také s mateřskou školou, žáci pátého ročníku předčítají pohádky před spaním dětem do MŠ, děti z mateřské školy s pedagogickým doprovodem chodí navštěvovat školní družinu a žáky ZŠ přímo do výuky.

Žáci se aktivně účastní několika výtvarných soutěží, dopravní soutěže, mezi školní sportovní akce patří florbalový, fotbalový a házenkářský turnaj nebo atletický pětiboj. Škola úzce spolupracuje s knihovnou. Na škole probíhá školní kolo pěvecké i recitační soutěže. Žáci pátého ročníku pravidelně jezdí na ozdravný pobyt v přírodě, který je spojen s lyžařským výcvikem. Ve spolupráci se SRPDŠ škola pořádá tradiční akce „Po stopách Martinova koně“, Disco párty a Pohádkový les. Společně s obecním úřadem pravidelně pořádá setkání u Vánočního stromu a Vítání jara – „Mařák“.

Do školy dochází pracovníci městské policie a zástupci sboru dobrovolných hasičů. Žáci sbírají starý papír, elektroodpad, staré baterie a na podzim také kaštany a žaludy, které věnují místnímu mysliveckému sdružení.

Vyučující úzce spolupracují s KVIC Nový Jičín, pod jehož záštitou připravují ukázkové hodiny pro učitele Moravskoslezského kraje.