Drobečková navigace

Úvod > ŠJ > Informace o stravném

Informace o stravném

Výše stravného - ceník

Cena za školní stravování je určena výši finančního limitu, žáci jsou zařazeni do věkových kategorií na dobu školního roku (1.9.-31.8.)

Cena pro cizí strávníky je určena kalkulacemi stravy, které jsou stanoveny z ceny potravin, ze mzdových a provozních nákladů.

Věková kategorie Druh Výše úplaty
Strávníci 3 – 6 let Přesnídávka 9 Kč
Oběd 23 Kč
Svačina 9 Kč
Strávníci 7 – 10 let Přesnídávka 9 Kč
Oběd 28 Kč 
Svačina 9 Kč
 Strávníci 11 – 14 let  Oběd 30 Kč
 Cizí strávníci Oběd 90 Kč
 Zaměstnanci Oběd 39 Kč

Úhrada stravného

Úhrada stravného se provádí zpětně: inkasem  zadat na vašem účtu tzv. svolení k inkasu ve prospěch čísla účtu školy 180919048/0300 a nastavit dostatečný limit.

Přihlášení a odhlášení stravy

  • každý strávník musí mít vyplněnou přihlášku ke stravování
  • strávníci jsou trvale přihlášeni ke stravování až do konce školní docházky, proto je nutné v případě nemoci nebo jiného důvodu strávníka odhlásit
  • odhlášení je nutné provést den předem do 13:00 = den provozu MŠ
  • v případě nepřítomnosti dítěte je možné si  oběd vyzvednout  ve školní  jídelně v době od 11:00 do 11:30, 1.den nepřítomnosti dítěte ve škole nebo školce je cena stravy dotovaná, následující dny nepřítomnosti při neodhlášení je cena nedotovaná – připočten provozní a mzdový náklad (vyhl.č.107/2005 o školním stravování)

Způsob přihlášení a odhlášení stravy

SMS: +420 725 269 433 (vedoucí ŠJ)

Internet: – www.estrava.cz – zprovoznění po obdržení hesla u vedoucí ŠJ

E-mail: andrea.klanicova@zsvresina.cz