Drobečková navigace

Úvod >

Mateřská škola

Mateřská škola ve Vřesině byla slavnostně otevřena v neděli 22. září 1963, volnou prohlídkou školy, na kterou přicházely děti s rodiči. Děti se tak už předem seznámily s prostředím. Provoz na škole byl zahájen 23. září 1963. Zapsáno bylo 56 dětí a podle věku rozděleny do dvou tříd. Školní rok byl ukončen 28. června 1964 besídkou, kde děti předvedly rodičům, co se všechno během roku naučily. – tolik první zápis ve „Zlaté knize mateřské školky ve Vřesině,“ který provedla tehdejší ředitelka Jarmila Přichystalová.

Součástí budovy byla také školní kuchyně a školní byt. V kuchyni se připravovaly, pro děti z MŠ, dopolední a odpolední svačiny a obědy. Školní byt nebyl využíván, proto byl přestavěn na „poradnu pro děti“ (= ordinace dětského lékaře). V září 1975 byly místnosti „poradny pro děti“ uvolněny a přebudovány na školní jídelnu. A od této doby se v budově MŠ nachází i školní jídelna pro žáky a zaměstnance ZŠ.

V důsledku přibývajících dětí v obci byla ke stávající budově MŠ přistavena další budova, v níž se nacházela III. třída MŠ, tělocvična a ředitelna. Od 1.září 1982 byla MŠ trojtřídní.

Vzhledem k tomu, že k 1.září 1991 nastoupilo do MŠ jen 61 dětí, byla III. třída MŠ uzavřena . V tomto i následujícím školním roce byly v provozu jen dvě třídy. Trojtřídní MŠ se stala od září 1993 do června 1999. K 1.září 2000 se MŠ stala opět dvojtřídní pro děti 3 – 6 leté . Celá budova, kde se nacházela III. třída s tělocvičnou , byla přestavěna na kulturní středisko se dvěma společenskými sály při OÚ Vřesina, které ke svým kulturním akcím využívala i naše MŠ.

Od 1. ledna 2003 je MŠ součástí ZŠ Vřesina a celý subjekt se nyní představuje jako ZŠ a MŠ Vřesina, příspěvková organizace.

K 1. 10. 2008 se MŠ opět stala trojtřídní. Třída pro děti 3 – 4 leté je vybudována z malého kulturního sálu, který se nacházel v přízemí. Sál vybudovaný v 1. patře zůstává a slouží jen kulturním akcím ZŠ a MŠ.

V červenci 2012 prošla původní budova školy rekonstrukcí týkající se  výměny oken a modernizací vybavení tříd novým nábytkem. Taktéž byly provedeny další stavební úpravy třídy 3 – 4 letých dětí z důvodu navýšení kapacity MŠ na 76 dětí.

Na tuto rekonstrukci pak navázaly  v období dubna– srpna 2014 další stavební práce – přístavba a modernizace školní kuchyně a jídelny, výměna zbývajících oken, zateplení budovy. Nyní, budova MŠ, září do daleka svou novou červeno šedou fasádou, z níž se na všechny kolemjdoucí usmívají symboly jednotlivých tříd: kuřátka, koťátka a berušky. Školu obklopuje zahrada, která současně s MŠ také prošla svou modernizací  a je vybavena množstvím ekologických venkovních herních prvků . Vzrostlé stromy poskytují příjemný stín a moderní vodní kaskáda pak osvěžení ve slunných dnech. Na celou zahradu navazuje školní hřiště vybavené sportovními i edukačními prvky ve stejném stylu.