Drobečková navigace

Úvod > > Projekty > Vynášení zimy – Mařák

Vynášení zimy – MařákJiž více než 100 let je v naší obcí tradicí „Vynášet zimu“, přivítat jaro, tedy „Mařák“. V kronikách se dočteme, že tato „akce“ se nepravidelně konala již od roku 1905.

První oficiální zmínka o vřesinském „Mařáku“ se objevila v tehdejších novinách Slezské slovo v rubrice Besídka. O celý obřad, nácvik se žáky i zmínku do novin se postaral tehdejší rechtor obecní školy Gustav Kořený. (Jeho busta je umístěna na budově Obecního úřadu ve Vřesině.) Od té doby se „Mařák“ konal pravidelně vždy na Smrtnou neděli.

Byl to celodenní obřad, dopoledne se slavil „Májíček“, odpoledne pak byl „Vynášen Mařák“. Na této slavnosti se setkala téměř celá obec. „Slaměného panáka“ vystrojovala vždy poslední provdaná nevěsta a pro chlapce to byla velká čest vynést tohoto „panáka“ za dědinu, kde byl podpálen a hozen do vody. Bylo společensky nemožné neúčastnit se slavnosti.

V 50. letech minulého století byla podoba „slávného súdu“ upravena tehdejším ředitelem školy Mikulášem Bártou a paní učitelkou Marií Švidrnochovou. Takto se tradice dodržuje dodnes. Od roku 1947 se obřad neobejde bez živé hudby.

Konšelé, babky, jaro, léto s květinkami představují žáci základní školy, kteří „slávny súd“ secvičí (dnes je pro děti problém nářečí), převléknou se a jdou za doprovodu hudby a lidí z obce „Vynést zimu“ a přivítat jaro.

Z historie víme, že tato slavnost byla pro občany prioritou setkat se po zimě, popovídat si, poznat i nové občany,… Dnes se toto vytrácí. Už se vytratil zvyk, že slaměné „panáky“ – Mařáka a jeho pomocnici Mařenu – dělá chlapec a dívka, kteří měli v obci svatbu jako poslední. Proto se vyrábí (letos vyrobil pan Sávo Novák) jen slaměný „panák“ na pálení.

Žáci 5. třídy – představují konšely a babky- nacvičí „slávny súd“ a za doprovodu „Jara“ – 2 žáci 4. třídy, „Léta a květinek“ – dívenky 1. třídy, živé hudby a lidí z celé obce vynesou Mařáka a Mařenu z obce. Již několik let se „slávny súd“ koná na hřišti „U Opusty“ a Mařák je vhozen do Porubky.

Myslím si, že bychom tuto ojedinělou tradici měli uchovat i pro další generace. Je to na nás všech. My, učitelé a představitelé obce, budeme vést děti k uchování této tradice, ale potřebujeme také podporu vás, rodičů!

Vítání jara ve Vřesině - video

Vynášení zimy – Mařák