Drobečková navigace

Úvod > > ZŠ - Aktuality > Čteme dětem

Čteme dětemI v letošním školním roce chceme vést naše děti k lásce ke knihám a čtenému slovu. Pravidelným předčítáním učit děti jazyku, myšlení, obohacovat jejich paměť, obrazotvornost, posilovat všeobecné vědomosti, zlepšovat soustředění a pokládat tak základy pro budoucí vlastní návyk čtení.

Každodenní předčítání dětem bude zaměřeno k probíranému tématickému bloku a určeno pro motivaci či prohlubování vědomostí. Knihy si budeme společně prohlížet, vyprávět si o obrázcích, rozvíjet příběhy v dramatických činnostech a využijeme je také v činnostech výtvarných.

Jako tradičně budeme spolupracovat s místní knihovnou a paní knihovnicí Hurníkovou. S dětmi budeme knihovnu pravidelně navštěvovat a dáme jim možnost podílet se na výběru knihy, určené k předčítání. Pro děti a jejich rodiče budou i letos paní knihovnicí připraveny krátké příběhy, určené pro domácí čtení. Po jejich přečtení děti splní jednoduchý úkol v závislosti na věku. Po odevzdání úkolu budou děti paní knihovnicí odměněny.

Děti ze třídy Berušek budou mít jednoduchý třídní čtenářský deník, který si postupně odnesou domů a nakreslí do něj obrázek. Představí tak ostatním dětem svou oblíbenou knihu nebo tu, kterou právě čtou s rodiči.

Těšíme na spolupráci a na to, že náš strom „Knížkovník“ na chodbě mateřské školy se už brzy zaplní mnoha zajímavými přečtenými knihami.

Mirka Jahodová

Čteme dětem
Čteme dětem