Drobečková navigace

Úvod > > ZŠ - Aktuality > Informace ke stávce

Informace ke stávceVážení rodiče, zákonní zástupci,

chtěla bych vás touto cestou informovat o tom, že v pondělí 27.11. naše škola z důvodu konání výstražné jednodenní stávky uzavřena nebude a vyučování bude probíhat normálně. Přesto všichni zaměstnanci školy plně důvody stávky podporují.

 

Zveřejněné cíle stávky

Zabránit dalšímu snižování výdajů ve školství, které by nesporně negativně ovlivnilo kvalitu vzdělávání.  Nedostatek finančních prostředků ve školách by způsobil výrazný pokles počtu hodin věnovaných výuce, omezení možnosti školy dělit třídy na skupiny, ve kterých je vzdělávání efektivnější, zvyšování počtu žáků ve třídách, omezování volitelných předmětů, ohrožení existence malotřídek.

 

Ráda bych se vyjádřila konkrétně za naši základní školu.

Čtyři roky zpátky došlo k zásadní změně financování školství, která nám umožnila zvýšit kvalitu výuky tak, že jsme navýšili počet dělených hodin a dále jsme zařadili do vyučování tandemovou výuku, kdy v jedné vyučovací hodině působí dvě paní učitelky. Kvalita výchovně vzdělávacího procesu stoupla. S polovinou třídy se výuka stala mnohem individuálnější. Kromě tradičního dělení hodin cizího jazyka dělíme hodiny tělesné výchovy a českého jazyka.  

Navrhovaná změna znamená zásadní návrat k původnímu stavu. Pro vaši představu by se na naší škole mělo oproti letošnímu roku učit o 17 hodin méně. To by znamenalo kromě snížení počtu dělených hodin ve škole i snížení úvazku jednoho pedagoga o celé tři čtvrtiny. Dopad této změny pocítí především vaše děti, naši žáci. Dle našeho názoru jsou vládní opatření, potažmo kroky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy velmi nekoncepční a ničí tím vše dobré, co bylo ve školách za poslední roky nastaveno.

Předem vám děkuji za vyjádření podpory i takto na dálku. Vnímáme to tak, že odbory tentokrát bojují za naše děti a jejich budoucnost.

Lenka Skýbová, ředitelka školy