Drobečková navigace

Úvod > > ZŠ - Aktuality > Registrace na zápis do 1. třídy základní školy pro školní rok 2023/2024

Registrace na zápis do 1. třídy základní školy pro školní rok 2023/2024Vážení rodiče,

v pondělí 3. dubna a v úterý 4. dubna 2023 v době od 14:00 do 17:00 hodin proběhne v budově základní školy zápis dětí do 1. ročníku základní školy.

Zápis proběhne formou motivační části a vlastního zápisu.

Motivační část není povinná, ale dle našeho mínění bude pro děti zajímavá. Proběhne hravou formou, děti v ní budou plnit různé úkoly, společně si prohlédnete prostory v budově základní školy a seznámíte se s vyučujícími, které na naší škole působí. Motivační část trvá přibližně 45 minut.

Na závěr proběhne samotný zápis Vašeho dítěte do 1. ročníku ZŠ v ředitelně školy. Zde budete mít i prostor pro položení Vašich dotazů.

Registrace na zápis

Od 1. dubna 2023 bude spuštěna registrace Vašeho dítě na zápis, při které si sami dle vašich časových možností vyberete přesný čas pro začátek zápisu a vyplníte žádost o přijetí vašeho dítěte k základnímu vzdělávání. To vše prostřednictvím zjednodušené elektronické žádosti.

Jakmile tuto elektronickou žádost odešlete, přijde vám na vámi zaregistrovanou emailovou adresu email s podrobnými pokyny k podání žádosti o přijetí, v jehož příloze budete mít již z části předvyplněnou přihlášku. 

  1. Přihlášku – žádost o zapsání vašeho dítěte do 1. ročníku –  si stáhněte z tohoto emailu do vašeho počítače a doplňte chybějící údaje.
  2. Vyplněnou přihlášku vytiskněte a podepište. Podepsat ji musí oba zákonní zástupci dítěte.
  3. Přihlášku přineste na zápis. S sebou vezměte i rodný list dítěte, kartu pojištěnce vašeho dítěte a váš občanský průkaz.
  4. V případě, že žádáte o odklad povinné školní docházky vašeho dítěte, je potřeba kromě přihlášky vyplnit i žádost o odklad školní docházky. Tato žádost bude součástí přílohy emailu jen v případě, že při registraci zatrhnete políčko o odkladu povinné školní docházky. Žádost vyplňte dle pokynů výše stejně jako přihlášku k zápisu dítěte do 1. ročníku ZŠ a rovněž ji doneste k zápisu.

Součástí žádosti o odklad povinné školní docházky musí být

  • Doporučení příslušného školského poradenského zařízení (doporučení o odkladu školní docházky z pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra)
  • Doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa

Pokud některou z těchto příloh ještě nemáte, domluvíte se osobně při zápisu na termínu jejich dodání.

Na osobním setkání s budoucími prvňáčky se těší všichni zaměstnanci základní školy.

Registrace na zápis do 1. třídy základní školy pro školní rok 2023/2024