Drobečková navigace

Úvod > > ZŠ - Aktuality > Registrace na zápis do 1. třídy základní školy pro školní rok 2024/2025

Registrace na zápis do 1. třídy základní školy pro školní rok 2024/2025Vážení rodiče,

v úterý 9. dubna a ve středu 10. dubna 2024 v době od 13:00 do 18:00 hodin proběhne v budově základní školy zápis dětí do 1. ročníku základní školy.

Zápis proběhne formou motivační části a vlastního zápisu.

Motivační část není povinná, ale dle našeho mínění bude pro děti zajímavá. Proběhne hravou formou, děti v ní budou plnit různé úkoly, společně si prohlédnete prostory v budově základní školy a seznámíte se s vyučujícími, které na naší škole působí. Motivační část trvá přibližně 45 minut.

Na závěr proběhne samotný zápis Vašeho dítěte do 1. ročníku ZŠ v ředitelně školy. Zde budete mít i prostor pro položení Vašich dotazů.

Základní škola může k základnímu vzdělávání přijmout až 55 žáků.  

 

Registrace na zápis

Od 1. dubna 2024 bude spuštěna registrace Vašeho dítě na zápis, při které si sami dle vašich časových možností vyberete přesný čas pro začátek zápisu a vyplníte žádost o přijetí vašeho dítěte k základnímu vzdělávání. Den a čas, ve kterém přijdete s dítětem k zápisu, není relevantní pro vydání rozhodnutí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání. Registraci proveďte zde prostřednictvím zjednodušené elektronické žádosti.

Jakmile tuto elektronickou žádost odešlete, přijde vám na vámi zaregistrovanou emailovou adresu email s podrobnými pokyny k podání žádosti o přijetí, v jehož příloze budete mít již z části předvyplněnou přihlášku. 

  1. Přihlášku – žádost o zapsání vašeho dítěte do 1. ročníku –  si stáhněte z tohoto emailu do vašeho počítače a doplňte chybějící údaje. I v případě, že chcete požádat o odklad povinné školní docházky svého dítěte, musíte dítě přihlásit k plnění povinné školní docházky v základní škole.
  2. Vyplněnou přihlášku vytiskněte a podepište. Podepsat ji musí oba zákonní zástupci dítěte.
  3. Přihlášku přineste na zápis. S sebou vezměte i rodný list dítěte, kartu pojištěnce vašeho dítěte a váš občanský průkaz.
  4. V případě, že žádáte o odklad povinné školní docházky vašeho dítěte, je potřeba kromě přihlášky vyplnit i žádost o odklad školní docházky. Tato žádost bude součástí přílohy emailu jen v případě, že při registraci zatrhnete políčko o odkladu povinné školní docházky. Žádost vyplňte dle pokynů výše stejně jako přihlášku k zápisu dítěte do 1. ročníku ZŠ, podepište a rovněž ji doneste k zápisu.

Součástí žádosti o odklad povinné školní docházky musí být

  • Doporučení příslušného školského poradenského zařízení (doporučení o odkladu školní docházky z pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra)
  • Doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa

Pokud některou z těchto příloh ještě nemáte, domluvíte se osobně při zápisu na termínu jejich dodání.

 

Kdy a jak lze požádat o odklad povinné školní docházky?

„Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dovrší šestého roku věku. I v případě, kdy zákonný zástupce chce požádat o odklad povinné školní docházky, musí dítě přihlásit k plnění povinné školní docházky v základní škole. O odložení povinné školní docházky může požádat již při zápisu. Žádost se podává řediteli základní školy písemně a musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC) a odborného lékaře nebo klinického psychologa (pro tyto potřeby je dostačující doporučení praktického lékaře pro děti a dorost). O odklad povinné školní docházky musí zákonný zástupce požádat nejpozději do 31. května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

Pokud dítě dostane rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání a současně je povolen odklad školní docházky, musí znovu o rok později k zápisu? Nebo je automaticky přijato na následující školní rok?

Jestliže byl dítěti povolen odklad povinné školní docházky, není automaticky přijato na následují školní rok, ale zákonný zástupce dítěte musí opět požádat o přijetí k plnění povinné školní docházky od daného školního roku. Může požádat i na jiné škole, než na které žádal původně. Pokud má dítě odklad, k zápisu se osobně dostavit nemusí.

Pokud se případně rozhodnete, že si další rok po odkladu vyberete jinou školu, děkujeme Vám, že nás o tom telefonicky nebo mailem informujete - skola@zsvresina.cz nebo 599520390.