Dominik na praxi

Dominik Ivanský je bývalý žák naší školy. V současné době studuje na střední škole, kde v rámci povinné praxe musí pracovat třeba ve škole.

V květnu tedy dva týdny pomáhal dětem a učitelům ve vřesinské škole. Nejvíce času strávil ve 4. třídě, zúčastnil se také výuky tělocviku, výtvarné výchovy, pracovních činností a hudební výchovy v ostatních třídách. Pomáhal s dozory o přestávkách a doprovázel žáky na plavecký výcvik.

Ke konci své praxe uspořádal v tělocvičně se svým kamarádem koncert, oba hráli na kytary a zpívali. Děti byly nadšené a prosily Dominika, aby koncertoval ještě někdy, ale…..hlasitěji a rockověji!!!

Tak uvidíme, jestli ještě zahraje. Doufáme, že jo.

Petra Hrušková

20150521_111052 20150521_111110 20150521_111249 20150522_081328aq