Sdílím, sdílíš, sdílíme – aneb využití ICT pro efektivnější výuku

Ve školním roce 2014/2015 získala základní škola finanční prostředky ve výši 172 000,-Kč z finančních prostředků OPVK, oblasti podpory 1.3, projektu Sdílím, sdílíš, sdílíme – aneb využití ICT pro efektivnější výuku. Projekt probíhal od 1.9.2014 do 31.07.2015. OP VK je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Cílem oblasti podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bylo dosaženo metodickým vzděláváním a podpůrnými kurzy pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce. Finanční prostředky byly použity na zakoupení 6 kusů dotykových zařízení iPadů a 6 kusů softwaru. Dále byly použity na mzdu koordinátora projektu a nepřímé náklady. V rámci projektu byly odevzdány podklady k monitorovací zprávě. Finanční prostředky byly zcela vyčerpány. Projekt byl ukončen 31.07.2015.

IMG_0076

 

Bez n‡zvu-1