Plavání

I v letošním probíhá výuka tělesné výchovy žáků  2. třídy a obou třetích tříd na bazénu. Žáci se učí správně dýchat a také základní plavecké styly – kraul, prsa, znak, motýlek. Třeťáci plavou na „velkém“ bazénu a výuka druháků probíhá na „malém“ bazénu. Ti, kteří už plavat dovedou, se zdokonalují. K výuce využívají plavecké pomůcky – rybičky, podkovy, žížaly. Také skáčou z můstků do velké hloubky a několikrát za pololetí si zahrají vodní pólo. To vše se děti učí pod vedením zkušených učitelek plavání.

Marie Šupalová