Červená, modrá a bílá…

Červená, modrá a bílá… právě tyto barvy v pátek zářily ve škole.

Žáci všech tříd se zapojili do oslav 100 let výročí založení republiky. Nejprve jsme společně zasadili v areálu školy lípu, vytvořili v tělocvičně živou vlajku a poté již každý sám pracoval na daném tématu ve své třídě. V některých třídách se žáci zaobírali českými vynálezci, v jiných sportovci a třeba ti nejmenší, žáci 1. třídy, se seznamovali s nejznámějšími českými pohádkami (a věřte, že i Malá čarodějnice či Víla Amálka byla pro některé také velkým objevem:-)).

Výstupy z tohoto dne budou naši školu zdobit nějaký ten čas, takže i třídní schůzky, které nás zanedlouho čekají, můžete spojit s prohlídkou školy 🙂

Fotogalerie

 

v     

   

Daniela Pernicová