Strom přátelství

Kde se vzal, tu se vzal, na chodbě nám vyrostl strom přátelství.

Tak jako strom potřebuje ke svému zdárnému růstu čas a vhodné podmínky. Tak tomu bylo i při tvorbě našeho stromu.

Výroba této koláže nám trvala celý týden a zapojily se do ní děti z Berušek a Kuřátek.  Pracovali jsme na něm po chvilkách, přesně tak jak se buduje přátelství – pomalu, trpělivě a s chutí.

Celou dobu jsme si s dětmi povídali proč přátelství a kamarádi jsou pro nás důležití, jak se máme k sobě vzájemně chovat. Tím jsme se dostali k tématu šikana. I s tak malými dětmi už o ní mluvíme a snažíme se ji předcházet.

Ani malé děti z Koťátek nezůstaly stranou. Kreslily ruce, s paní učitelkou si udělaly sádrový odlitek své ruky a povídaly si o tom, co všechno ruce umí.

M. Kudelová