Pořízení vybavení pro mateřskou školu

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku 

„Vybavení pro mateřskou školu“

Jako zadavatel tímto oznamujeme, že dne 16.3.2021 zahajujeme výběrové řízení na dodávku zařízení s názvem „Vybavení pro mateřskou školu“. Předmětem zakázky je pořízení a dodání 1ks úložného boxu s kolečky, 1 ks interaktivního dataprojektoru, 1ks mini PC, 1 ks bezdrátové klávesnice s touchpadem, 1ks podložky pro práci dětí na zemi dle podrobné specifikace v příloze č. 1 zadávací dokumentace.

Zadávací dokumentace a podrobné informace jsou uvedeny zde.

Lhůta pro podání nabídek končí dne 31. 3. 2021 ve 12:00.

Nabídku je možné doručit poštou nebo osobně na místě pro předávání nabídek na adrese: ZŠ a MŠ Vřesina, okres Ostrava, příspěvková organizace, Osvobození 514, Vřesina, 742 85 v pracovní dny od 8:00 do 14:00 hodin. Nabídka musí být zadavateli doručena ve lhůtě pro podání nabídek.