Týden v mateřské škole

Tématem všech našich činností v mateřské škole v tomto týdnu byla především oslava svátku dětí. Naším záměrem bylo nejen tento svátek společně s oslavit, ale také pohovořit o životě dětí v jiných částech světa a vytvářet tak u dětí povědomí o existenci jiných národů, jejich kultur a o sounáležitosti s okolním světem.

Zároveň jsme se snažily podporovat prosociální vztahy. Vycházet spolu, dorozumět se, být k sobě tolerantní, citliví, respektovat jeden druhého.

K tomu jsme využily celou řadu aktivit. Povídání nad knihou, obrázky, výtvarné i hudebně – pohybové činnosti nebo představení divadelní společnosti Letadlo o Africe.

Pro děti jsme pak v den jejich svátku připravily zábavné dopoledne, kdy plnily úkoly na jednotlivých stanovištích a také si samy vyrobily medaili. Nechyběl ani malý dárek.

Počasí nám tento týden přálo a tak se mohla celá řada aktivit uskutečnit ve venkovním prostředí, což mají děti rády.

Mirka Jahodová