Drobečková navigace

Úvod > > MŠ - Aktuality > ICT projektový den ve třídě „Kuřátek“

ICT projektový den ve třídě „Kuřátek“„ ICT projekty umožňují zajímavým způsobem doplnit a rozvinout klasickou předškolní výuku, kde jsou děti připravovány na přechod do základní školy. Umožňují hravým a efektivním způsobem zapracovat na výuce písmen, čísel, předmatematických dovednostech nebo rozvoji logických a analytických dovedností. Současně děti seznámí s prací na počítači, tabletu a jiných přístrojích, která není jen stereotypním hraním, ale přináší vzdělávání spojené se zábavou.“

 Jelikož si celý únor s dětmi povídáme o lidském těle, zdraví, smyslech a patologických jevech, chtěly jsme výuku dětem oživit. Proto jsme s dětmi ze třídy „Kuřátek“ vytvořili ICT projektový den, který byl zaměřený na smysly. Děti byly rozděleny do tří skupin. V první skupině děti pracovaly samostatně s interaktivním dataprojektorem, umístěným v sále MŠ, který slouží jako „interaktivní tabule“ s projekcí na zem. Děti zde přiřazovaly činnosti k jednotlivým smyslům. Druhá skupina pracovala s tablety – vytvářely si vlastí fotografie a  učily se s fotografiemi dále pracovat. Třetí skupina programovala „Bee- booty“ (mechanické včelky). Děti se tak seznamovaly se základy programování a prvky robotizace.

Po určitém čase se všechny děti u jednotlivých stanovišť vystřídaly.

Pro děti to byla hra, která všechny moc bavila, ale hlavně si u toho osvojily základy logického myšlení, předmatematické představy, koordinaci ruka x oko, rozvíjely jemnou motoriku a teoretické vědomosti si osvojily v praxi.

Příště si to určitě ještě zopakujeme.

Silvie Gregorová

ICT projektový den ve třídě „Kuřátek“
ICT projektový den ve třídě „Kuřátek“
ICT projektový den ve třídě „Kuřátek“
ICT projektový den ve třídě „Kuřátek“
ICT projektový den ve třídě „Kuřátek“