Drobečková navigace

Úvod > > MŠ - Aktuality > Školní zralost dítěte

Školní zralost dítěteBlíží se termín zápisu do školy, a tak si mnoho rodičů dětí předškolního věku klade otázku, co vše už má vlastně zvládat dítě, které je pro školu zralé. Kdy je naopak vhodné uvažovat o odkladu školní docházky?

Školní zralost je fyzická a duševní připravenost dítěte pro vstup do školy. Zahájení školní docházky je důležitý předěl v životě dítěte, které tak vstupuje ze světa her do světa povinností. Nastává pro něj důležitá životní změna, při níž se bude muset vyrovnat se spoustou nových věcí. Na dítě jsou kladeny nároky, které se týkají chování, organizace života i obsahu činností. Podřizuje se časovému rozvrhu a pevně stanovenému programu kolektivu dětí, ale také autoritě učitele. Dítě se musí naučit soustředit se, pochopit mnoho nového, a mít z toho uspokojení a radost.

Školní zralost popisuje mimo jiné „Desatero pro rodiče předškoláka“ na stránkách MŠMT. Při čtení tohoto desatera je však nutné vždy brát v úvahu, že málokteré dítě je již několik měsíců před nástupem do školy vyzrálé tak, že by splňovalo na 100% všechny zde uvedené požadavky.

  1. Dítě by mělo být dostatečně fyzicky a pohybově vyspělé, vědomě ovládat své tělo, a být samostatné v sebeobsluze.
  2. Dítě by mělo být relativně citově samostatné a schopné kontrolovat a řídit své chování.
  3. Dítě by mělo zvládat přiměřené jazykové, řečové a komunikativní dovednosti.
  4. Dítě by mělo zvládat koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, pravolevou orientaci.
  5. Dítě by mělo být schopno rozlišovat zrakové a sluchové vjemy.
  6. Dítě by mělo zvládat jednoduché logické a myšlenkové operace a orientovat se v základních matematických pojmech.
  7. Dítě by mělo mít dostatečně rozvinutou záměrnou pozornost a schopnost záměrně si zapamatovat a vědomě se učit.
  8. Dítě by mělo být přiměřeně sociálně samostatné a zároveň sociálně vnímavé, schopné soužití s vrstevníky ve skupině.
  9. Dítě by mělo vnímat kulturní podněty a projevovat tvořivost.
  10. Dítě by se mělo orientovat ve svém prostředí, v okolním světě i praktickém životě.

Pokud vaše dítě nezvládá vícero z uvedených dovedností či schopností, měli byste zpozornět a zvážit vyžádání odborného posouzení školní zralosti. V případě drobnějších obtíží je to pro vás podnět k zaměření pozornosti k intenzivnímu procvičování ve zbývající době do reálného nástupu dítěte do školy. Důležité je rovněž nepodcenit případné dosud přetrvávající řečové potíže a již ani na chvíli neodkládat konzultaci s odborným logopedem.

Mgr. Mirka Jahodová