Drobečková navigace

Úvod > > Projekty > Ekologické dny ve Vřesině

Ekologické dny ve VřesiněProjekt „Ekologické dny ve Vřesině“ byl podpořen Nadací OKD.

Hlavním cílem projektu bylo podpořit rozvoj života šetrného k životnímu prostředí, dostat do podvědomí lidí, že ochrana životního prostředí je nedílnou součástí našich životů.

Projekt byl rozdělen na tři hlavní dílčí aktivity: EKOkonference ZŠ, Školní alej a Koláčová slavnost.

EKOkonference ZŠ: cílem této aktivity bylo, aby žáci získali dovednosti v oblasti třídění odpadů. Díky umístění stohovatelných nádob na třídění odpadů do všech tříd se naučili tyto dovednosti zařazovat do běžného života. Na základě této aktivity se nám podařilo prosadit zvýšení počtu míst s kontejnery na tříděný odpad v obci. Jedno stanoviště vzniklo přímo před budovou základní školy.

V tělocvičně naší školy pak žáci ZŠ představili výsledky svého zkoumání v oblasti přírody, stromů, třídění odpadu a vybraných ekosystémů nejen svým rodičům, ale v mnoha případech se na žáky přišlo podívat i široké příbuzenstvo.

Školní alej: při této aktivitě se žáci spolu se svými rodiči pod dohledem zahradníka naučili správně zasadit stromek a pomocí podpěr mu vytvořit oporu pro první rok růstu. V rámci vyučování prvouky, přírodovědy a pracovních činností pak žáci stromy zalévali, aby zamezili jejich uhynutí. V současné době jsou všechny stromy v dobrém stavu a v budoucnu budou tvořit ochrannou bariéru před slunce na školní zahradě. Do této aktivity byli zapojeni i zaměstnanci obecního úřadu, kteří zajišťovali technickou podporu.

Koláčová slavnost: za pomocí této aktivity se nám podařilo založit novou tradici obce, které se zúčastnilo velké množství rodičů a široké veřejnosti. Na organizaci Koláčové slavnosti se podíleli všichni zaměstnanci školy a místního spolku Klubu důchodců. Vznikla kuchařka, ve které jsou umístěny recepty koláčů a buchet, které byly nabízeny na Koláčové slavnosti.

Díky realizaci projektu se nám podařilo:

  • vybavení školních tříd barevnými kontejnery na tříděný odpad
  • žáci získali dovednosti v třídění odpadů, po roce konání projektu většina žáků třídí odpad automaticky, není potřeba je na třídění upozorňovat
  • ve spolupráci s obecním úřadem došlo k navýšení počtu míst s kontejnery na tříděný odpad v obci, jedno z míst vzniklo přímo u budovy základní školy
  • zlepšení životního prostředí prostřednictvím výsadby stromů na školní zahradě
  • vytvoření nové tradice v obci – Koláčové slavnost
Ekologické dny ve Vřesině
Ekologické dny ve Vřesině
Ekologické dny ve Vřesině
Ekologické dny ve Vřesině
Ekologické dny ve Vřesině
Ekologické dny ve Vřesině
Ekologické dny ve Vřesině
Ekologické dny ve Vřesině
Ekologické dny ve Vřesině
Ekologické dny ve Vřesině
Ekologické dny ve Vřesině
Ekologické dny ve Vřesině
Ekologické dny ve Vřesině
Ekologické dny ve Vřesině
Ekologické dny ve Vřesině
Ekologické dny ve Vřesině
Ekologické dny ve Vřesině
Ekologické dny ve Vřesině
Ekologické dny ve Vřesině
Ekologické dny ve Vřesině
Ekologické dny ve Vřesině
Ekologické dny ve Vřesině
Ekologické dny ve Vřesině
Ekologické dny ve Vřesině
Ekologické dny ve Vřesině
Ekologické dny ve Vřesině
Ekologické dny ve Vřesině
Ekologické dny ve Vřesině
Ekologické dny ve Vřesině
Ekologické dny ve Vřesině
Ekologické dny ve Vřesině
Ekologické dny ve Vřesině
Ekologické dny ve Vřesině
Ekologické dny ve Vřesině
Ekologické dny ve Vřesině
Ekologické dny ve Vřesině
Ekologické dny ve Vřesině
Ekologické dny ve Vřesině
Ekologické dny ve Vřesině
Ekologické dny ve Vřesině
Ekologické dny ve Vřesině
Ekologické dny ve Vřesině