Drobečková navigace

Úvod > > Projekty > Malé školní arboretum ve Vřesině

Malé školní arboretum ve VřesiněProjekt „Malé školní arboretum ve Vřesině“ byl podpořen z revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí.

V rámci projektu bylo vybudováno malé školní arboretum, na jehož podobě se podíleli žáci společně s jejich vyučujícími, a to především prostřednictvím výtvarných prací, a rodiče prostřednictvím diskuze. Zahradnice společně s pedagogy zpracovala architektonický návrh nového školního arboreta.

Součástí projektu byla výroba mapky areálu malého školního arboreta pro zaznamenávání jednotlivých druhů dřevin ve dvou velikostech, pro velkou informační tabuli a malou verzi pracovních listů pro žáky. Informační tabule byla umístěna v prostředí školního arboreta.

Na školní zahradě byly vytyčeny plochy pro výsadbu bylinkové zahrádky, zde byly vysazeny sazenice bylin. Pro omezení výparu byl na povrch půdy umístěn mulč. Do areálu byly rozmístěny vyrobené cedulky s názvy jednotlivých dřevin nebo rostlin. V dalších letech budou cedulky průběžně doplňovány v závislosti na výsadbě keřů a stromů. Dále byl založen vysoký záhon, při jeho tvorbě se děti prakticky seznámily s tím, co je to kompostování. Děti se také seznámily s tím, co vše se může nebo nemůže použít při přípravě kompostu (shrabané listí, posekaná tráva, zbytky ovoce, zeleniny).

Z jednotlivých stromů byly sesbírány, usušeny a vylisovány listy. Z vylisovaných listů byly vyrobeny výukové karty sloužících k výuce přírodovědy a prvouky. Karty byly zafoliovány pro dlouhodobé používání. Prostřednictvím těchto karet se budou žáci učit poznávat jednotlivé druhy dřevin, které se nacházejí ve školním arboretu.

Místa, kde roste jalovec čínský, byla přeměněna na „ptačí zahrádku“. Byly zde vysazeny keře, které jistě využijí ptáci jako své útočiště a zdroj potravy. Do výsadky byla umístěna ptačí krmítka za pomocí odborné asistence Ing. Otakara Závalského. Dále byla vyrobena jednoduchá krmítka z tuku a ptačích semínek v malých květináčích a plastových síťkách. Takto vyrobená krmítka žáci rozvěsili ptáčkům v prostorách školního arboreta.

Malé školní arboretum ve Vřesině
Malé školní arboretum ve Vřesině
Malé školní arboretum ve Vřesině
Malé školní arboretum ve Vřesině
Malé školní arboretum ve Vřesině
Malé školní arboretum ve Vřesině
Malé školní arboretum ve Vřesině