Drobečková navigace

Úvod > > Projekty > „Logohrátky“ – logopedická prevence v mateřské škole Vřesina

„Logohrátky“ – logopedická prevence v mateřské škole VřesinaNázev projektu: Logohrátky – logopedická prevence v mateřské škole Vřesina

Doba realizace projektu: leden 2016 – prosinec 2016

Název poskytovatele dotace: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Název rozvojového programu: Rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2016

Do MŠ dochází stále více mladších dětí a dětí s  vývojovými poruchami řeči. Proto jsme chtěli  zintenzivnit logopedickou prevenci u všech dětí MŠ a v rámci individualizace  program Jazyk a řeč nabídnout co největšímu počtu dětí navštěvujících naši MŠ.

Cílenou logopedickou intervencí jsme chtěli, prostřednictvím tohoto projektu  dosáhnout rozvoje řečových schopností a jazykových dovedností dětí tak, aby před vstupem do ZŠ měly nejen správnou výslovnost, ale aby se u nich rozvinula řeč ve všech rovinách. Tímto bychom snížili počet dětí vyžadujících odklad školní docházky z důvodu logopedických poruch.

Cílem tohoto projektu bylo vybavit logopedickou pracovnu v MŠ moderními pomůckami,  počítačovou technikou s výukovými logopedickými programy, dokoupit knihy, logopedické obrázky a hry. Taktéž vybavit třídy vhodnými pomůckami, které umožňuji zvýšit a zefektivnit vzdělávací nabídku v rámci logopedické prevence.

Aktivity, které byly v rámci tohoto projektu realizovány, se týkaly skupinové práce s dětmi ve všech třídách a individuální práce s dětmi, které trpí poruchami řeči.

Ukončením projektu naše práce  v rámci logopedie nekončí, dále v ní budeme pokračovat a spolupracovat s klinickou logopedkou a SPC v Ostravě – Porubě.

„Logohrátky“ – logopedická prevence v mateřské škole Vřesina
„Logohrátky“ – logopedická prevence v mateřské škole Vřesina
„Logohrátky“ – logopedická prevence v mateřské škole Vřesina
„Logohrátky“ – logopedická prevence v mateřské škole Vřesina
„Logohrátky“ – logopedická prevence v mateřské škole Vřesina
„Logohrátky“ – logopedická prevence v mateřské škole Vřesina
„Logohrátky“ – logopedická prevence v mateřské škole Vřesina
„Logohrátky“ – logopedická prevence v mateřské škole Vřesina
„Logohrátky“ – logopedická prevence v mateřské škole Vřesina
„Logohrátky“ – logopedická prevence v mateřské škole Vřesina
„Logohrátky“ – logopedická prevence v mateřské škole Vřesina
„Logohrátky“ – logopedická prevence v mateřské škole Vřesina
„Logohrátky“ – logopedická prevence v mateřské škole Vřesina
„Logohrátky“ – logopedická prevence v mateřské škole Vřesina
„Logohrátky“ – logopedická prevence v mateřské škole Vřesina
„Logohrátky“ – logopedická prevence v mateřské škole Vřesina
„Logohrátky“ – logopedická prevence v mateřské škole Vřesina
„Logohrátky“ – logopedická prevence v mateřské škole Vřesina
„Logohrátky“ – logopedická prevence v mateřské škole Vřesina
„Logohrátky“ – logopedická prevence v mateřské škole Vřesina
„Logohrátky“ – logopedická prevence v mateřské škole Vřesina
„Logohrátky“ – logopedická prevence v mateřské škole Vřesina
„Logohrátky“ – logopedická prevence v mateřské škole Vřesina
„Logohrátky“ – logopedická prevence v mateřské škole Vřesina
„Logohrátky“ – logopedická prevence v mateřské škole Vřesina
„Logohrátky“ – logopedická prevence v mateřské škole Vřesina
„Logohrátky“ – logopedická prevence v mateřské škole Vřesina
„Logohrátky“ – logopedická prevence v mateřské škole Vřesina
„Logohrátky“ – logopedická prevence v mateřské škole Vřesina