Drobečková navigace

Úvod > > Projekty > Rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti na ZŠ a MŠ Vřesina

Rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti na ZŠ a MŠ VřesinaČíslo a název operačního programu: 02 Vývoj, výzkum, vzdělávání (OP VVV)

Číslo a název prioritní osy: 02.3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání

Výzva: 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0006033

Název projektu: Rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti na ZŠ a MŠ Vřesina

Celkové způsobilé výdaje: 628 346,00 Kč

Datum zahájení: 1. 4. 2017

Datum ukončení: 31. 3. 2019

Anotace projektu: Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat:

 • vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti čtenářské gramotnosti, matematické gramotnosti a cizích jazyků,
 • profesní rozvoj pedagogů v rámci kolegiální podpory,
 • volnočasové a rozvojové aktivity žáků,
 • setkávání a spolupráci s rodiči dětí MŠ.

Aktivity projektu:

 1. Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – čtenářská gramotnost a pregramotnost
 2. Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – matematická gramotnost a pregramotnost
 3. Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – cizí jazyky
 4. Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – inkluze
 5. CLIL ve výuce na ZŠ
 6. Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ
 7. Čtenářský klub pro žáky
 8. Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
 9. Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ
Rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti na ZŠ a MŠ Vřesina